Bán xác Sky 840.
Mình hiện có 1 máy Sky840 chết main.
Màn hình, pin, vỏ còn rất mới.
Ai có nhu cầu liên hệ: 0963384609.
Mình ở Long thành.
Thanks!