Trích dẫn Gửi bởi skyvega
ko con cak nao khac sao...mjh cug y het vay.vua flash caj rc 3e laj k reboot thj bj treo logo vega...maj chag pjt lam the nao...co pac nao cao tay jup voj.
tôi cúng bi
bị