Máy mình tự động reset factory tất cả dữ liệu khi truy cập vào cwm để vào recovery. Nhờ các cao thủ hướng dẫn em cách khắc phục với. Lỗi này bị sau khi up rom của lg e615