Một trong những vấn đề khó chịu nhất của mình lúc dùng con Sky là nhiều khi dùng wifi một thời gian, tắt wifi đi hoặc đi ra khỏi vùng có wifi thì không thể kết nối vào mạng 3G được, phải chuyển Airplane mode hoặc restart lại máy thì mới dùng 3G được tiếp
Là phần mềm nên có thể sử dụng với các loại ROM và dòng máy khác nhau nhé.


Change log:
V1.10:
+Fix lỗi thỉnh thoảng không hoạt động khi wifi bị đứt
+Thêm notification hiện thông tin loại mạng đang sử dụng, và giữ cho ứng dụng không bị tắt khi hết RAM
Link:
https://app.box.com/s/1vs8r2pdzqhobtipn9nl
Thanks nathai