Các bác giúp em với...con sky 83 của em bình thường vẫn dùng wifi bình thường chẳng hiểu sao hnay nó dở chứng...em thấy nhận tín hiệu của wifi rồi nhưng ko làm thế nào để kêt nối đc với mạng wifi đấy...ko hiện biểu tượng trên máy...híc kick thế nào nó cũng ở trạng thái remember hoặc đang kết nối...ko làm thế nào để conection đc....em tưởng lỗi room nên đã up room ms nhưng mà k đc...giúp e vs