Mình đang dùng bản AOKP final của WS cho dòng A760S.
Nhưng không thể tải được ứng dụng Google+ trên Google Play.
Và nó báo như bên dưới.
Nếu dùng bản cook của @quandv9 thì ok.
Mong các cao thủ chỉ cách fix.
Thanks !