Hiện tại bây giờ cách hack băng thông viettel nào là hiệu quả nhất và vẫn còn sử dụng được vậy các bác. Ai có cách thì Cho mình xin với. Pm qua diễn đàn cho mình. thanks all

Sent from my IM-A870 AIO using Tapatalk 4