mình thấy VEGA DataManager Plus4 có nhiều chức năng hay nhưng không biết có pro nào việt hóa nó chưa có thì cho mhinhf xin nhé