tình hình là vừa format bộ nhớ trong nên copy file rom vs mấy cái data quan trọng và phim trong máy qua máy tính giờ copy lại vào bộ nhớ trong ko dc nữa . lỗi này
cannot find the specified file
make sure you specify the correct path and file name.
đang chơi net ngoài tiệm nên giờ rối quá . ace nào bik giúp nhah vs