Hiện tại mình rảnh rỗi và trang https://app.box.com/home/ đang có khuyến mãi up 50GB lưu trữ cho LG và Sony, mình đang dùng sony nên có thể get giúp ai ko có điều kiện, mọi người để lại tk và pass nha.