Một trong những tính năng ít được chú ý đến trong sự kiện Google I/O đó chính là tính năng nén dữ liệu khi duyệt web của Chrome trên điện thoại di động. Tính năng tỏ ra khá là hữu hiệu khi được triển khai thử nghiệm trong bản cập nhật của Chrome Beta 28 trên Android. Giống như hầu hết các hệ thống làm việc để bảo vệ dữ liệu của bạn thông qua trình duyệt, Google điều hướng lưu lượng dữ liệu khi duyệt web của bạn thông qua một trong những proxy servers của Google. Trong thời gian đó, dữ liệu sẽ được nén lại và chuyển về điện thoại. Chính xác hơn là Google sẽ chỉ chọn nén dữ liệu với các kết nối HTTP thông qua proxy servers, các kết nối HTTPS sẽ được gửi đi trực tiếp.
Với tính năng này, Google Chrome có thể tiết kiệm ít nhất 50% lưu lượng dữ liệu của bạn.

Bandwidth management

Để kích hoạt tính năng mới này, bạn sẽ phải sử dụng phiên bản Chrome Beta update (version 28) trên điện thoại và máy tính bảng của bạn. Để bật tính năng, bạn hãy chọn vào thiết lập settings của Chrome, tìm đến mục “Bandwidth management/Reduce data usage” và nhấn enable. Bạn có thể vào đường link này trên Chrome để kích hoạt tính năng: chrome://flags.
Tính năng Reduce data usage

Bạn có thể trở lại settings sau đó và xem bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu dữ liệu khi sử dụng tính năng này.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

nguồn:mobilehay