Làm theo hướng dẫn trên mạng vào đường dẫn system/vsc/ nhưng không tìm thấy file feature.xml. Mong mọi người giúp mình