Thực ra mình có cài vào máy 1 số ứng dụng chống chộm nhưng nếu thủ phạm tắt máy thì cũng như không .nên mình muốn nhờ anh em vega giúp tìm hộ mình cái ứng dụng hẹn giờ mở máy kiểu cứ lúc nào tắt máy thì sau bao nhiêu phút nó sẽ tự khởi động lại..
P/s thằng cùng phòng mình vừa mất con iphone 4 .cài find my iphone giờ tắt máy cũng pó tay . Ở tập thể mà mình muốn đề phòng cái kiểu trêu xong thành thật luôn .
Ai biết ứng dụng nào giúp mình nha mình dùng sky 770
[IMG]chatbox/popo/adore.gif[/IMG]