Ngoài vic can thip vào h điu hành, thi gian s dng pin ca smartphone
Android có th được kéo dài bng nhng ng dng sn có trên Google Play.
Android là mt h điu hành m và cho phép can thip sâu vào h thng, giúp cho lp trình viên có th d dàng đưa ra các gii pháp ci thin tui th pin cho smartphone chy trên nn tng ca Google.
Không khó như vic phi tìm và nâng cp ROM phù hp, các ng dng giúp tăng thi gian pin rt d tìm và cài đt, giúp qun lý các kết ni nhanh hơn, hiu năng hot đng ca đin thoi và pin tăng lên.
Dưới đây là 5 ng dng tt giúp ci thin pin cho thiết b Android được Cnetgi ý:
Juice Defender

Li khuyên đưa ra là người dùng nên làm quen t phiên bn min phí thay vì chn la ngay các phiên bn tr tin như Plus hay Ultimate.Vi các phiên bn có phí, quyn can thip và cht lượng ca kh năng qun lý pin tt hơn vi nhng tính năng m rng. Như phiên bn Plus có thêm tính năng t đng tt m Wi-Fi vi tng ng dng khác nhau, đt lch hn gi các kết ni. Bn Ultimate thì cung cp thêm chế đ t đng đng b, can thip sâu hơn vào GPS... nhưng mc đich chính vn là kéo dài thi lượng pin cho smartphone.
Battery Defenderng dng này được Cnet đánh giá cao, vì kh năng hot đng hiu qu nhưng thao tác đơn gin.Battery Defender còn cung cp quyn truy cp, tt m nhanh các kết ni như GPS, Wi-Fi, d liu di đng và Bluetooth. Mt tính năng được đánh giá cao trên phn mm này là Genius Scan, cho phép đng b tt c d liu mi 15 giây. Chế đ "Quiet Sleeping" giúp t đng tt đi các kết ni Interet vào mi ti.
Go Power Master Battery Saver

Ưu đim trên ng dng này là thiết kế đơn gin, d s dng, h tr Widget ngoài màn hình ch. Vi phiên bn tr tin, Go Power Master Battery Save còn có thêm nhiu kiu giao din khác nhau.Tính năng hu ích ca Go Power Master Battery Save là theo dõi xem ứng dụng nào thc s ngn pin và đánh giá da trên các đim s. Da trên đim s, người dùng có th quyết đnh các thiết lp cn thiết, cho phép ng dng nào hot đng thường xuyên hoc không. Kết ni Interet như Wi-Fi hay d liu di đng cũng có th được đt t đng tt và m theo màn hình...
Autorun Manager

Tasker
Phiên bn min phí đi kèm vi qung cáo. Còn nếu mun mt giao din sch, người dùng có th la chn nâng cp lên bn Pro vi giá 3,99 USD.

Xét v kh năng tiết kim pin, Tasker là mt phn mm thú v và hu ích. Tuy nhiên, nó li không được cung cp min phí mà ch có duy nht phiên bn tr tin vi giá bán 3 USD trên Google Play.

nguồn:mobilehay