E vào đề luôn ạ :
- E có ý tưởng như này nhưng mà e tìm mọi cách có thể mà e vẫn không làm được mong các pro giúp e với.
Ý e là : mình tạo 1 cài đặt ở bất kỳ phần mềm nào (cả phần mềm hệ thống lần phần mềm bên thứ 3) và muốn đặt nó như thế là vĩnh viễn kể cả khi format máy :

VD :
1) E muốn kẻ cả khi format máy xong hiện lên cho mình chọn Tiếng Việt đầu tiên của hệ thống
2) Mình đăng nhập vào 1 phần mềm thí dụ là CH Play, thì cho dù format lại máy lúc vào vẫn là tên đăng nhập của mình.