Dung mimax muk lag chán quá... tiện thể cho e hỏi xem video 3G muk nó cứ lóa là ntn ạ?