Em cài app qua web nhưng muốn uninstall nhưng chẳng thấy nút đó nữa. Bản GGplay ngày xưa thi bình thường từ khi co cái web mới thì bị chán thật. Có bác nào biết cách nào làm được không chỉ em với.