Bác nào cao thủ port giúp mình trình nt này cho e nó với
http://www.mediafire.com/download/52nckckv2u9pial/Messagebin.apk

Tiện đây cho e hỏi, cái trình nhắn tin của CM, muốn icon của người gửi và người nhận khác nhau thì làm thế nào ạ. Cụ thể là thay 2 cái hình chỗ e đánh dấu đấy ak