Gtex–Ứng dụng giúp đồng bộ SMS Android với Gmail trên Chrome. Vào http://phuongbte.webuda.com/home/read.php?8 xem nhé. Chúc các Bạn vui vẻ !