Mình mới mua 1 máy Sky a800s cũ(ROM hay chưa thì chịu, chưa biết mấy vụ đấy lắm). Chiều nay thì vẫn còn ok mà giờ mở cái gì nó cũng kêu là "has stopped working"!
Ai biết lỗi gì và cách giải quyết giúp dùm!