các bác cho em hỏi có phần mềm tự động lưu lại sms đã xoá k
em có 1 số vấn đề riêng cần đến nó ops:
ai có cách nào bảo em ạ ths các bác nhiều