sau khi up rom cho con bipad new thì cảm ứng máy mình bị thế này đây
<div>

<article>
<blockquote>

<div align="center">
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/TQkybch6xJM?rel=0&fs=1&vq=large&modestbranding=1&w mode=opaque" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="480" width="853">

[IMG]//img.youtube.com/vi/TQkybch6xJM/0.jpg[/IMG]

</iframe>
</div>
</blockquote>
</article>


</div>
các bạn giúp mình khắc phục với!!