Trích dẫn Gửi bởi add.tuan
lu6200 k có chỗ bật nfc
rom p936 của lu62 k có nfc bác ợ