hiệp đồng Nhượng quyền kinh donh – Franchise

Các thoả thuận thuê đặc quyền kinh doanh đều khác nhau trong từng vụ việc cụ thể. Có thể ta không xác định được từng điều khoản và từng vấn đề ta cần cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, danh mục này sẽ là một phương tiện có giá trị nếu bạn quan tâm đến việc thuê đặc quyền kinh dinh.

Danh mục nhượng quyền kinh doanh này cần được sử dụng có sự tham chiếu với Thoả thuận thuê đặc quyền kinh doanh – là văn bản trong đó đưa ra các điều khoản và các điều kiện điều tiết việc dùng đặc quyền kinh dinh của bạn – và do bên cho thuê đặc quyền kinh doanh thảo ra. Bạn sử dụng Danh mục này có thể vào thời khắc trước khi bạn có Thoả thuận thuê đặc quyền kinh dinh, để có thể có một khái niệm về các nội dung trong Thoả thuận, hoặc vào thời khắc bạn đã có bản sao Thoả thuận này, để có thể xem lại các điều khoản.

Dù trong trường hợp nào, trong khi bạn có thể sử dụng Danh mục này để hiểu và để coi xét Thoả thuận thuê đặc quyền kinh dinh, bạn không nên ký Thoả thuận nếu chưa thảo luận với luật sư của bạn.
Các vấn đề liên tưởng đến các điều khoản về chi phí thuê đặc quyền kinh dinh

o Phí ban sơ để thuê đặc quyền kinh dinh là bao lăm?

o Phí này có bao gồm phí cho việc mở một kho hàng các sản phẩm và các vật dụng sẽ cung cấp không?

o Điều khoản về tính sổ như thế nào: về tổng giá trị, thời kì tính sổ, tính sổ một lần hay trả góp, những thoả thuận về tương trợ tài chính khác?

o Liệu bên cho thuê đặc quyền kinh dinh có hỗ trợ tài chính cho bạn hay giúp bạn tìm nguồn tài chính hay không?

o Có thể trả chậm được không? Nếu được, ai sẽ hỗ trợ tài chính cho bạn và với mức lãi suất là bao nhiêu?

o Liệu phí ban đầu có được hoàn trả quờ quạng hay một phần không?

o Liệu giao kèo có phân biệt một cách rõ ràng “tổng phí tổn” và “phí ban sơ”, “lượng tiền mặt yêu cầu ban sơ” hay “hoài ban sơ” hay không ?

o Có tiền bản quyền định kỳ hay không ? Nếu có là bao nhiêu và được tính như thế nào?

o Doanh số bán hàng và tiền bản quyền được ghi sổ thế nào và vào lúc nào, và tiền bản quyền được thanh toán như thế nào?

o Nếu tính sổ tiền bản quyền chính là vơ hoặc là một phần tiền tính sổ cho dịch vụ mà bên cho thuê đặc quyền kinh doanh cung cấp, như vậy dịch vụ nào sẽ được cung cấp?

o Dịch vụ kế toán và lưu trữ có được cung cấp không?

o hoài quảng cáo và thúc đẩy bán hàng được phân bổ thế nào?

o Liệu bên thuê đặc quyền kinh doanh có phải đáp ứng một mức vốn hoạt động tối thiểu nào không để đảm bảo bù đắp được phí tổn hoạt động cho tới khi kinh dinh có lãi?

o Liệu nhà xưởng kinh dinh phải mua, hay thuê và có điều kiện nào nữa về vấn đề này (từ bên cho thuê, địa điểm buộc v..v)?

o Ai sẽ tài trợ cho việc mua nhà xưởng và bằng cách nào ?

o Liệu bên thuê kinh doanh có phải đặt cọc cho việc xây dựng hay mua thiết bị không?