Không chỉ là một hình ảnh - đây là một hình nền động.có thể dùng trên điện thoại và máy tính bảng
Hang đá tuyệt vời với cột băng khác nhau treo từ đầu với một hơi thở cảm giác chiều sâu. Độ phân giải rất cao, màu sắc sống động và ngày và chế độ ban đêm sẽ cung cấp cho một cái nhìn tuyệt vời cho màn hình chủ của bạn.
Tiêu thị ít hơn 2% sử dụng pin trên trung bình!
Hiển thị và ẩn hiệu ứng hình ảnh.
Sử dụng gia tốc để không chỉ cần nhìn xung quanh nhưng cũng quay cảnh xung quanh trục của nó.
Thay đổi tốc độ, tốc độ và làm mịn các cảm biến và chuyển động.
Thêm cột băng hoặc ẩn chúng đi
Chuyển đổi giữa chế độ ngày và đêm.
Thay đổi tỷ lệ khung hình.
Yêu cầu Android O / S: 2.1 +

Hình ảnh minh họa :
Download : 5.7Mb APK