Ngồi buồn chả biết làm gì test thử mấy cái trình camera.
Ảnh chụp tất cả đều ở chế độ Auto.
Model: sky a820
Theo thứ tự là:
-Camera mặc định 4.04 của máy
-Camera 4.2 lụm bên xda
-Camera JB+ (http://www.tinhte.vn/threads/1460653/)
Dung lượng ảnh chụp được theo thứ tự mặc định<4.2<JB+
Cá nhân mình thì thích ảnh của JB+ nhất,ảnh có màu thật nhất+bắt hình phải nói là khá nhanh.Còn lại để mọi người chém tiếp vậy ^^