Phần mềm kế toán DX

Phần mềm kế toán DX giúp bạn dễ dàng lập hóa đơn cho khách hàng và được trả tiền. Nó cung cấp một nền tảng đơn giản cho phép bạn dễ dàng theo dõi thời gian và biến giờ có thể thanh toán thành hóa đơn chuyên nghiệp. Bạn cũng có thể ghi nhật ký chi phí, chụp ảnh hóa đơn, tạo báo cáo và kết nối chương trình kế toán với Google Apps, Salesforce, và hơn 50 chương trình kinh doanh khác.

Phần mềm kế toán DX là phần mềm lập hóa đơn trực tuyến cho các dịch giả tự do và doanh nghiệp nhỏ. Nó cho phép bạn tạo ước tính và báo giá, sau đó chuyển đổi chúng thành hóa đơn sau khi khách hàng chấp nhận. Phần mềm theo dõi thời gian, chi phí và số dặm. Nó cũng cho phép bạn chấp nhận thanh toán trực tuyến, bao gồm các khoản thanh toán định kỳ như đăng ký. Tất cả các kế hoạch hỗ trợ khách hàng và hóa đơn không giới hạn.


Xem thêm: phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lớn

Sau đó, chúng tôi đã tạo ra một danh sách rộng rãi các phần mềm kế toán bao gồm phần mềm từ nghiên cứu của chúng tôi, các ứng dụng mà chúng tôi đã quen thuộc và các nhà cung cấp trước đây đã cung cấp phần mềm của họ cho chúng tôi.

Chúng tôi thu hẹp danh sách này dựa trên các trường hợp sử dụng khác nhau và một loạt các tiêu chí, bao gồm chi phí, tính năng và giới hạn. Là một phần trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã nghiên cứu đánh giá của người dùng, xem video hướng dẫn và kiểm tra tài nguyên khách hàng được cung cấp bởi mỗi nhà cung cấp, chẳng hạn như kiến ​​thức, blog và hướng dẫn.

Tiếp theo, chúng tôi đã đánh giá từng chương trình bằng cách đăng ký tài khoản dùng thử hoặc demo và tự kiểm tra phần mềm. Trải nghiệm trực tiếp này đã giúp chúng tôi hiểu cách các tính năng hoạt động và liệu các chương trình có xứng đáng với thẻ giá của chúng hay không. Nó cũng giúp chúng tôi đánh giá xem phần mềm có dễ sử dụng như từng yêu cầu của nhà cung cấp hay không. Để tiếp tục thông báo quyết định của chúng tôi, chúng tôi đã liên hệ với mỗi nhà cung cấp để đo lường chất lượng hỗ trợ khách hàng của mình.


Xem thêm: phần mềm kế toán bao nhiêu