Có ai giúp mình với.Mình dung tool flasher 2014 để up rom.Mình vừa chạy được khoảng 3s thì máy tính đã báo hoàn tất.Đây là lỗi gì vậy ạ.Mong mọi người giúp mình cai.Thanks!