Báo cáo với các cụ là : e up offline cho e nó lên 4.4.2 thì bị treo , e up online thì con lap cùi của e ko nhận cổng . giờ e muốn up lại về 4.2.2 nhưng download trên diễn đàn link die hết . Cụ nào còn 4.2.2 thì up cho e xin , hoac cho e xin cai link . e xin chân thành cảm ơn .