Hướng dẫn Backup IMEI, khắc phục lỗi mất IMEI, IMEI 000, mất 3G.... cho Sky nói chung và Vega iRon nói riêng :http://forum.vegaviet.com/threads/18854/