Khóa học huấn luyện an toàn hóa chất
I. Bởi sao cần nhập cuộc khóa học huấn luyện an ninh hóa chất?
Hóa chất ngày càng được sử dụng rộng rãi trong hoạt động phát triển của doanh nghiệp. Tất nhiên, không phải ai cũng hiểu được mức độ nguy hiểm của hóa chất và còn rất chủ quan trong quá trình áp dụng, bảo quản hóa chất. Từ đó gây ra những không may nghiêm trọng, có thể dẫn đến thương vong cho bản thân, đồng nghiệp và những người bao quanh.

>>>xem thêm: nguyên tắc an toàn hóa chất

Bên cạnh đó theo phép tắc của Bộ luật Lao động, người lao động cần phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất thì mới đủ điều kiện làm việc với hóa chất. Những doanh nghiệp không cho người lao động đi học để có chứng nhận vô hình chung đang làm việc phi pháp.


Bởi đó, để giảm thiểu các tai nạn nghề nghiệp, các doanh nghiệp nói chung và từng cá nhân người lao động nói riêng cần nhập cuộc khóa học huấn luyện an ninh hóa chất để cập nhật kiến thức an ninh hóa chất cho người lao động và người quản lý trực tiếp hóa chất.


II. Nơi bán pháp lý tổ chức khóa học huấn luyện an ninh hóa chất
Viện Đào Tạo tổ chức khóa học huấn luyện an ninh hóa chất căn cứ theo:
– Nghị định 44/2016/NĐ – CP điều khoản chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an ninh lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

– Nghị định số 38/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát hành, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và tàn phá vũ trang hóa học;III. Đối tượng nhập cuộc và thời gian khóa học huấn luyện an ninh hóa chất
Đối tượng quan trọng phải nhập cuộc khóa học huấn luyện an toàn hóa chất bao gồm: người lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất trong quá trình làm việc, phát triển như người trực tiếp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất.


Thời lượng khóa học bình thường là 3 ngày (tương đương với 24 tiếng):
Khóa học huấn luyện lần đầu tiên: Thời gian 2 ngày với cấp quản lý hóa chất tính cả thời gian học lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Thời gian 3 ngày với người lao động mới được tuyển dụng tính cả lý thuyết, thực hành và kiểm tra.


Khóa học huấn luyện định kỳ: Theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP, ít nhất 02 năm một lần, kể từ ngày thẻ an toàn có hiệu lực, người được huấn luyện phải tham dự khóa huấn luyện để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kĩ năng về an ninh, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.


Khóa học huấn luyện lại: Với những lao động kiểm tra sát hạch không đạt đòi hỏi, hoặc đã nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên, hoặc những lao động, quản lý có sự điều chuyển về vị trí làm việc, phương án địa chỉ sản xuất, chủng loại hóa chất thì sẽ cần tham gia khóa học huấn luyện lại này. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu. (công ty e-chem)


IV. Nội dung khóa học huấn luyện an toàn hóa chất
Khóa học huấn luyện an toàn hóa chất được cấu trúc khoảng 50% lý thuyết và 50% các bài tập nhóm và tài liệu tham khảo. Tùy nơi làm việc và đòi hỏi cụ thể của học viên phù hợp sẽ được sử dụng.

Sau khóa học, 100% các học viên sẽ nắm được các tiêu chuẩn an ninh hóa chất cũng như biện pháp xử lý, sử dụng hóa chất trong hoạt động sản xuất bán buôn. Hình như, học an ninh hóa chất còn để nắm rõ những điều khoản của pháp luật trong quản lý, sử dụng và bảo quản hóa chất trong doanh nghiệp.