giao dịch nợ tiền dùng khu đất - cẩn thận lừa lách luật; nguồn cung căn nhà ở xã hội thiếu: hàng nhái nhà dự án nhận cọc; Sửa nghị định nhằm "cứu" ngôi nhà sống cộng đồng... là các thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

nguồn cung ngôi nhà sống cộng đồng thiếu: hàng nhái công ty đầu tư nhận cọc

Lợi dụng thị hiếu căn nhà sống cộng đồng (NƠXH) cao, các cò mồi tìm đủ tất cả giải pháp lừa khách hàng đặt cọc, dù dự án công trình mới đang ở thời điểm làm cơ sở. Thậm chí, “cò” còn lập trang web, trang mạng xã hội mạo danh chủ dự án chào bán.

thực tế cho biết thêm, dù thị hiếu không nhỏ nhưng nguồn cung NƠXH trên những khu đô thị, khác biệt trên thành phố Hồ Chí Minh cũng như thành phố Hà Nội ngày càng eo hẹp. Thậm chí, giá bán một trong những dự án NƠXH sẽ leo lên tới gần 20 triệu đồng/m2, tức bằng giá chỉ nhà chung cư dân dã mấy năm trước. Chính việc quý hiếm đầu cung trong khi thị hiếu quá lớn đã khiến nảy sinh thực trạng cư dân muốn mua NƠXH phải trả chênh lệch...

CPI tháng 2 không ngừng cao nhất 8 năm

Cơ quan thống kê cho biết thêm, Nguyên Nhân chính khiến CPI tháng 2 tăng đối với tháng trước khi là do chương trình giúp đỡ ưu đãi điện sẽ kết thúc. bên cạnh đó giá chỉ lương thực, thực phẩm, ăn uống bên cạnh gia đình và giá bán dịch vụ giao thông chung không giảm trong dịp Tết cũng tác động khiến không giảm CPI.

tuy nhiên đối với cùng kỳ trước kia, CPI tháng Hai chỉ tăng 0,70%, mức thấp nhất Tính từ lúc 2016 cho nay. Bình quân 2 tháng thời điểm đầu năm 2021, CPI giảm 0,14% đối với cùng kỳ năm trước, lạm phát căn bản không ngừng 0,64%. trong mức không giảm 1,52% của tháng 02/2021 đối với tháng trước có 10 nhóm hàng hóa cũng như dịch vụ xuất hiện chỉ số giá bán không nghỉ cũng như 1 nhóm hàng giữ lại ổn định vị...

Sửa nghị định nhằm "cứu" căn nhà ở xã hội
Qua 5 năm ban hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (gọi tắt khi là Nghị định 100) về đi lên cũng như quản lý căn nhà sống cộng đồng (NƠXH) đã chiếm lĩnh những kết quả trọng điểm, góp phần bảo đảm cơ chế an sinh cộng đồng. tuy vậy, còn các vướng bận bịu cần sửa đổi, bổ sung cập nhật để bảo vệ tính ăn nhập, thống nhất với pháp luật liên quan, phù hợp tình trạng thực tế.

cho hiện nay đã có 1.040 dự án đầu tư quy hoạch NƠXH, gồm 507 dự án công trình NƠXH song lập cùng với tổng quy hoạch đất hơn 1.375 héc-ta cũng như 533 dự án đc thiết kế trên quỹ đất 20% của những dự án công trình ngôi nhà sống dịch vụ thương mại, dự án phát triển đô thị, cùng với diện tích đất hơn 1.983 héc-ta...

thanh toán nợ tiền sử dụng khu đất - cẩn trọng lừa lách luật

Lợi dụng chính sách trả nợ tiền dùng đất trước ngày 1/3/2021, một số trong những người sẽ thông báo rất có thể "lách luật" nhằm giảm số tiền phải nộp. Phần tiền giảm đó tiếp tục chia song, mỗi bên tận hưởng 1/2. Cần cẩn thận với nhiều thủ đoạn này tránh mất tiền oan...tham khảo thêm : Nhà Phố trà vinh đầu tiên 2021

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 sẽ quy định việc giao dịch nợ tiền sử dụng khu đất của Chính phủ khái niệm những hộ gia đình, cá thể nợ tiền dùng đất trước ngày 1/3/2016. mang đến thời gian này nếu ai chưa thanh toán giao dịch thì số nợ tiền sử dụng khu đất tiếp tục được tính lại đi theo giá bán đất đi theo giá bán của năm 2021. hiện giá đất chuẩn mực còn mới ban hành của thủ đô năm 2021 cao hơn trước đó...