có ai bị trường hợp giống mình không? mỗi lần copy room hoạc file gì lớn là bị dừng copy giữa chừng. mình không hiểu nguyên do gì. nhưng cái bảng copy nó chạy được 1 khúc rồi dừng lại cứ để nguyên thì 1 lúc nó hiện bảng dont copy rồi văng ra ngoài. kết nối lại copy nó tiếp tục bị như thế. phải copy cả chục lần may ra có lần nó copy được hết. còn lại hầu như là bị như vậy. có ai biết nó bị gì không giúp mình với.