Bác nào có bản fix hay cách fix nào về gps cho 860k chỉ e với, ngồi chờ hoài mà nó chả định vụ được mình ở đâu chán