- Gặp một ca mất imei mất sóng nhưng nhận sim. Làm mọi cách ko lấy lại imei đc
- Nay nhờ a em nào đang sử dụng a860l backup dùm mình 3 block của efs để mình khôi phục lại sóng gió em nó.
- Máy được root và biết dùng adb nha
- Tải adb về : [COLOR=rgb(23, 95, 147)]Link[/COLOR]
- Giải nén vào Ổ D
- Vào thanh start >> run>>cmd
- Trên bảng cmd gõ tiếp các lệnh sau


Mã:
D:
adb shell
su        ( lúc này trên điện thoại hỏi quyền root mở khóa mobile và chọn grant để có quyền root)
dd if=/dev/block/mmcblk0p20 of=/sdcard/m9kefs1
Enter và đợi backup xong gõ tiếp
dd if=/dev/block/mmcblk0p21 of=/sdcard/m9kefs2
Xong gõ tiếp
dd if=/dev/block/mmcblk0p22 of=/sdcard/m9kefs3
- Xong khởi động máy lại và ghim cáp kết nối bộ nhớ sdcard chép 3 file đóng gói lai up lên giúp mình nha. Thank you very much